B. Gardina

 

Kort, brei gardin, ca 30 m lang. Ligg i same korte, bratte hammar som C (søyla).

Fin for å trene seg på litt bratt isklatring.

Tilbake