C. Søyla

Kort, bratt søyle, omlag 25 m lang. Blir somregel danna kvart år. Ligg i venstrekant av kort hammer omlag midt mellom bommen og elva.


Tilbake