D.

Dette er den lettaste fossen som i Stavedalen. 20 - 30 m, 50 - 60 grader bratt. Muleg å følgje rennesystemet heilt opp. Første gang: ??

 

Tilbake