Drøsja

70m / grad 4

Drøsja ligg like aust for Langåni. Fossen er brei og byr på vel 50 m. bratt isklatring før det runder av i toppen. Vel 50 m etter hovedfossen er det ein ny, bratt, men kort hammar det også er muleg å klatre.

Retur: Rappell ned fossen (abalakov) eller frå bjørkeskogen på ei av sidene.

Adkomst: Køyr E6 til Vang. Ta av mot Hensåsen / Vennis. Rett før handelslaget i Vang. Følgj vegen på nordsida av Vangsmjøsa til du er under fossen (ca 5 km).
Tilbake