Foto: Lars Söder

 

Makalu

ca 150 m / grad 4 - 5

Finast i dalen? Fossen startar bratt opp isvegg. 3 jamne taulengder tek deg opp fossen.

Retur:

Også for Makalu er det truleg enklast å rappellere ned fossen. Bygg v-anker på tur opp!

Tilbake

Ajourført 7.12.2001