Foto: Lars Söder

 

O'hoi

ca 100 m / grad 4

O’hoi er den mest klatra fossen i Stavadalen. Fossen ligg rett opp for brua innst i Stavadalen. Første taulengde er ganske bratt, jo lenger til venstre ein klatrar jo brattare blir det.
Namnet stammar frå ei episode midt på 80-talet, då to karar hadde ein traumatisk tur opp fossen. Undervegs fekk hadde dei førstemannsfall på 10-15 meter og heile turen enda under ei gran på toppen der Røde Kors fann dei midt på natta……

Retur:

Anten rappell ned fossen eller travers rett ut til høgre frå utsteget på bjørkehylle. Herifrå to rappellar ned via diverse bjørketre.

Tilbake

Ajourført 7.12.2001