Skjerva i Øye
Tilbake

Skjerva ligg langs Strøndafjorden vest i Vang. Fossen er lett synleg rett opp for E16.

Fossen er lang med to bratte parti med forholdsvis enkelt imellom.

Innsteget er på ca 750 m.o.h, utsteget på ca 1100 m.o.h. Retur er sannsynlegvis enklast via anleggsvegen ca 1,5 km lenger nord, alternativt via mange rappeller ned fossen.

Det er ikkje kjent når fossen er klatra fyrste gong. Vi har fått informasjon og bilder frå Tor-Erik Stranna.

Tilbake

Oppdatert 28.12.2007